Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Grenswijzigingen

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Tussen 1453 en 1811 is Bergh niet betrokken geweest bij grenswijzigingen, de aanhechting van Wehl tussen 1647 en 16.. buiten beschouwing gelaten. Het tractaat van 14-11-1812 tussen de koningen van Pruisen en Holland betrof alleen de overdracht van Zevenaar en is nooit uitgevoerd. Op 11-11-1807 werd met verwijzing naar dit tractaat Zevenaar, maar niet Wehl, door Frankrijk aan Holland afgestaan; de feitelijke overdracht vond 8-4-1808 plaats.

Op 16-2-1806 werd Kleef rechts van de Rijn door Pruisen aan Frankrijk afgestaan en gevoegd bij het Groothertogdom Berg onder Napoleons zwager Murat.
Op 9-7-1810 werd Holland per Keizerlijk decreet bij Frankrijk ingelijfd. Op 26-12-1810 volgde Wehl.

In januari 1811 stelde de Prefect van het Departement de l'Issel Superieure voor om de mairie Netterden bij het Arrondissement Rees te voegen. Deze kwestie liep nog toen 28-4-1811 Rees bij Keizerlijk Decreet werd afgescheiden van de Boven-IJssel en gevoegd bij het toen opgerichte Departement van de Lippe.

Op 12-5-1811 maakte Andringa de Kempenaer, de nieuwe Prefect van de Boven-IJssel, de Intendant de l'Interieur en Hollande attent op de grensanomalieen, voornamelijk die van wehl, behorende tot het departement van de Lippe en helemaal omsloten door gebied van de Boven-IJssel. Twee maanden later, op 26 juli, legt hij een gedetailleerd plan met kaart voor, waarin hij voorstet Wehl bij de Boven-IJssel te voegen en zo mogelijk ook Emmerik, Huthum, Spijk, Lobith, Elten en de Bijlandsche Waard, c.q. de grens te leggen van Spijk over Elten naar de Kleine Wildt. De Prefect van de Lippe gaat acccoord met afstand van Wehl, maar niet van de andere gebieden.

Op 15 februari 1802 wordt bij Keizerlijk Decreet Suderwick bij het departement van de Lippe gevoegd. Dit is in deze rgio de laatste grenswijziging onder Napoleon. De zuidgrens van Bergh ('s-Heerenberg) met voormalig Kleefs gebied werd niet - zoals gevraagd - gewijzigd. Er deed zich nog iets vreemds voor ten westen van Elten, met het gebied Erfkamerlingschap, bestaande uit de goederen Meeuwenpol, Houwberg en Steenwaard, waarop drie gebouwen stonden:
1. Une fabrique d'amidon, appart.au Sieur Biehon
2. Une maison affermée a uncabarettier, occupée a titre de bail par Gérard Jansen
3. Une ferme, nommée Steenwaard, occupée a titre de bail par Frederic anders, Cultivateur.
2 en 3 behoorden tot de kroondomeinen van het voormalige Gelderland)


Grenswijzigingen waarbij de gemeente Bergh betrokken is.

In de media

1984

In De Wegwijzer (Gemeentekoker) van 4 augustus 1983 staat: De tweede kamer der staten generaal heeft het wetsontwerp nr. 17705 tot wijziging van de grenzen tussen de gemeenten Bergh en Doetinchem aanvaard. Dit wetsontwerp is eveneens door de eerste kamer der Staten-Generaal overgenomen.
De wet van 6 juli 1983 is intussen verschenen in het Staatsblad nr. 332 van 19 juli 1983.
De inwerkingtreding van deze wet is geregeld bij besluit van 14 juli 1983 en is verschenen in het Staatsblad nr. 345 van 21 juli 1983.

De grenswijziging heeft betrekking op het gebied ten noorden van Rijksweg 15, gerekend vanaf de zuidzijde van de weg, inclusief de oprit richting Doetinchem.

De wijziging zal ingaan op 1 januari 1984.


2005

Op homepage van Renee Teunissen (VVD Zevenaar) staat (uit De Gelderlander): Het Didamse deel van bedrijventerrein gaat per januari over naar de gemeente Zevenaar. De snelweg A12 wordt de nieuwe grens en komt geheel op Zevenaars grondgebied te liggen. Ter hoogte van knooppunt Oud-Dijk maakt de gemeentegrens een rare kronkel: de op- en afritten A18/A12 ‘verhuizen’ naar Zevenaar. Ook bij grensovergang Bergh Autoweg loopt de lijn niet meer recht, doordat deze post naar Zevenaar gaat. Bergh Autoweg wordt gevormd uit onder meer oude douaneloodsen en een restaurant. Er leven plannen voor ontwikkeling van het gebied.

“Het heeft ons verrast”, lichtte de Berghse wethouder Frank Wissink toe. “We kwamen er pas een maand of twee geleden achter. Toen pas kregen wij de uitgewerkte kaarten van de herindelingswet en zagen we dat we Bergh Autoweg kwijt raken. ‘t Was wel even slikken. ”

Ook burgemeester Paul Peters van Didam zei verrast te zijn. “Maar het is niet onlogisch. In het kader van de veiligheid komt de snelweg onder één beheer voor wat betreft brandweer, ambulance en politie. Dan is logisch dat ook Bergh Autoweg in diezelfde veiligheidsregio gaat vallen.”