Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Janssen, Franciscus Bernardus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Frans Janssen uit Lengel werd geboren op 23 juni 1928.

Nederlands-Indië

Kanonnier bij 41 RVA

Jansen, Frans.jpg

Frans diende bij de B-batterij van 1-41 RVA, de 1e afdeling van het 41e Regiment Veldartillerie. Dit was een onderdeel van de F-brigade.

1-41 RVA vertrok op 24 september 1948 met de Johan van Oldenbarnevelt naar Indië en werd aankomst op 21 oktober op West-Java gelegerd. Aangezien er niet meteen kanonnen beschikbaar waren, kreeg de afdeling opdracht infanterietaken uit te voeren. Toen op 19 december 1948 de 2e Politionele Actie van start ging, nam 1-41 RVA een groot deel van de taken over van 2 RVA, dat als onderdeel van de 7 December-Divisie al veel langer in Indië was. Hier dienden ook enkele Berghse jongens bij (zie onderstaande lijst). 2 RVA werd actief ingezet bij de 2e Politionele Actie, terwijl 1-41 RVA achterbleef als bezettingseenheid. De B-batterij van Frans kreeg een patrouillegebied toegewezen in de omgeving van Soekaboemi.

Op 15 januari 1949 nam 1-41 RVA vier (van de acht) 25-ponders over van 2 RVA. Rond die tijd vonden er ook verplaatsingen plaats, waarbij de B-batterij terechtkwam in Tjampea bij Buitenzorg. Daar werden diverse acties uitgevoerd, niet alleen als infanterist maar nu ook als artillerist.

Op 10 maart 1949 werd 1-41 RVA oostwaarts verplaatst naar Madjalengka, en tien dagen nog verder oostwaarts naar de kustplaats Cheribon. Ook daar nam de afdeling aan vele acties deel. Bovendien moesten er vanaf mei 1949 iedere nacht twee treinpatrouilles gereden worden over de spoorlijnen Cheribon - Haoergeulis en Cheribon - Losari.

Een week voor het staakt-het-vuren van 10 augustus 1949 nam 1-41 RVA de overige vier kanonnen van 2 RVA over. Die bevonden zich nog in Bantam, zo'n 250 kilometer ten westen van Cheribon, en moest daar opgehaald worden.

Na het staakt-het-vuren werd er niet meer gevochten, maar het patrouilleren, zowel over de weg als over het spoor, ging door tot de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949.

Op 23 januari 1950 werd 1-41 RVA overgebracht naar Bandoeng, waar de B-batterij werd gelegerd in Tjiparai ten zuiden van de stad. Vanaf 6 april tot eind mei werden er wachtdiensten uitgevoerd in het Transitkamp bij Tandjong Priok, de haven van Batavia, dat inmiddels Jakarta heette. Op 31 mei 1950 was 1-41 RVA gelegerd in het kampement Berenlaan in Jakarta in afwachting van de repatriëring.

Op 6 juni 1950 aanvaardde 41 RVA in zijn geheel (samen met de 2e en 3e afdeling) de thuisreis met de Goya. De aankomst in Amsterdam was op 3 juli. 1-41 RVA heeft maar één dode in Indië hoeven achterlaten.

Andere artilleristen

Zie ook

Zijn verdere leven

Frans woonde later in Zeddam

Bron

  • Logboek 1-41 RVA, 1e Afdeling van het 41e Regiment Veldartillerie, mei 1992. In eigen beheer uitgegeven herinneringsboekje samengesteld door veteranen van 1-41 RVA.