Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Nederlandse Veteranendag

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De Nederlandse Veteranendag wordt sinds 2005 jaarlijks gevierd. Aanvankelijk was de vaste dag van de landelijke viering 29 juni, de verjaardag van wijlen prins Bernhard, maar sinds 2009 vindt de viering plaats op de laatste zaterdag van juni. Dit is meestal de zaterdag die het dichtst bij de oorspronkelijke datum van 29 juni valt. Lokale vieringen kunnen op een andere dag gehouden worden.

De Veteranendag is ingesteld als blijk van waardering en erkenning van de Nederlandse samenleving voor hen die als militair in de Tweede Wereldoorlog of daarna in het voormalige Nederlands-Indië, in Korea of in Nieuw-Guinea zijn ingezet, of later hebben deelgenomen aan vredesmissies in internationaal verband, al dan niet onder de vlag van de Verenigde Naties. Grootschalige Nederlandse deelname aan vredesmissies begon in 1979 met de bijdrage aan de VN-vredesmacht UNIFIL in Libanon. Sindsdien heeft Nederland troepen geleverd voor missies in onder andere Cambodja, het voormalig Joegoslavië, Eritrea, Irak en Afghanistan.

Meer over de Nederlandse Veteranendag is te vinden op www.veteranendag.nl.

Veteranendag 2007

Luitenant-kolonel Chriz Bosman, burgemeester Ina Leppink-Schuitema en Nieuw-Guineaveteraan Jan Boon tijdens de plechtigheid op Veteranendag 2007.

De gemeente Montferland organiseert sinds 2007 een regionale Veteranendag.

De eerste keer was het programma beperkt van omvang, en bestond onder andere uit een ontvangst op het gemeentehuis in 's-Heerenberg, gevolgd door een herdenkingsplechtigheid bij het oorlogsmonument in die plaats. Bij het monument legde burgemeester Ina Leppink-Schuitema samen met de Didamse Nieuw-Guinea-veteraan Jan Boon bloemen. De militaire vertegenwoordiging werd gevormd door luitenant-kolonel Chriz Bosman, commandant van het 40e bataljon van de Nationale Reserve, en een erewacht van dit bataljon.

De Nieuw-Guinea-veteraan Jan Boon is helaas op 25 februari 2008 overleden.

Als onderdeel van het programma van 2007 was er in het stadhuis van 's-Heerenberg een tentoonstelling van tekeningen die Flip Peeters tijdens zijn diensttijd in Nederlands-Indië gemaakt had.

Veteranendag 2008

De aanvang van de stille tocht op Veteranendag 2008. Vooraan in de stoet burgemeester Ina Leppink-Schuitema en de Didamse Cambodjaveteraan Peter Ankersmit. Links in de rolstoel Indiëveteraan Wim Berntsen.
Veteranenkrant 2008 boven.jpg
Veteranenkrant 2008 onder.jpg


In 2008 gaf de gemeente Montferland meer bekendheid aan Veteranendag door middel van een Veteranenkrant met informatie over veteranen en de activiteiten die door een voor hen georganiseerd worden. Deze Veteranenkrant werd huis aan huis in de gemeente verspreid om uit te leggen waarom en voor wie de Veteranendag wordt georganiseerd.

In 2008 werd Veteranendag in Montferland op vrijdag 27 juni gevierd, omdat de eigenlijke dag, 29 juni, op een zondag viel. Er is dan ook van verschillende kanten, ook in politiek Den Haag, voorgesteld om Veteranendag voortaan op een zaterdag te vieren. Op die manier zouden ook mensen die door de week naar school of naar hun werk moeten, de gelegenheid hebben aan Veteranendag deel te nemen.

Het officiële gedeelte van Veteranendag 2008 bestond net als het jaar daarvoor uit een ontvangst op het gemeentehuis in 's-Heerenberg, waarna er een stille tocht was naar het oorlogsmonument voor een korte plechtigheid. Hierbij was er een minuut stilte en werd het taptoesignaal geblazen door Barry Wolf van Harmonie De Club in Didam. Een militaire vertegenwoordiging werd weer geleverd door de Nationale Reserve.

Veteranendag 2009

Het publiek tijdens de plechtigheid bij het monument in 's-Heerenberg na afloop van de stille tocht. Links in de stoel Wim Leijzer, daarnaast in donker pak Jan Banning en zijn vrouw. In de scootmobiel Piet Vink. Daarachter nog net zichtbaar Wim Theunissen met naast hem Henk Peters. Links op de achtergrond met groene medailles twee Nieuw-Guineaveteranen.
Foto Gerard Ruikes

Ook in 2009 werd Veteranendag weer gevierd met onder andere een stille tocht naar het monument in ’s-Heerenberg. Dat gebeurde op vrijdag 26 juni. De gemeente wilde de stille tocht uit het programma te schrappen, omdat Veteranendag is opgezet als een feestdag voor oud-strijders en niet als een dodenherdenking.

Uit een enquête die de gemeente kort voor Veteranendag had gehouden, bleek echter dat een grote meerderheid van de veteranen vindt dat de stille tocht moet blijven bestaan. Dit is een voor de hand liggende wens, omdat veteranen niet samen kunnen zijn zonder aan hun doden te denken. Tijdens reünies en andere bijeenkomsten herdenken zij hun omgekomen kameraden, dus zullen zij dat ook op Veteranendag willen doen.

Na afloop van de stille tocht werd aan de genodigden een Indische maaltijd geserveerd.

Veteranendag 2010

Veteranendag 2010 werd buiten de grenzen van Montferland gevierd. Het Montferland Journaal van week 27 (6 juli 2010) deed als volgt verslag van deze Montferlandse Regionale Veteranendag.


Veteranendag Montferland 2010.JPG


Op vrijdag 26 werd in de gemeente Montferland de traditionele plaatselijke Veteranendag gehouden. Omdat dit jaar wordt herdacht dat de bevrijding vijfenzestig jaar geleden plaats vond, kreeg de dag een speciaal tintje. Dankzij de medewerking van RABO bank Didam, Kampioensbakker Berntsen en Stichting het Gasthuis Bergh was het mogelijk met de groep naar het bevrijdingsmuseum in Groesbeek te gaan. Men werd daar rondgeleid en in een speciale herdenkingsruimte werd teruggedacht aan de missies waaraan de veteranen hadden deelgenomen. De groep bezocht ook nog een oorlogskerkhof in de omgeving. Veteranen, die aan de dag deelnamen, worden er aan herinnerd dat bij de receptie van een van de locaties van het gemeentehuis een CD met daarop de foto's van de herdenkingsdag gereed ligt. Op bijgaande foto staat een overzicht van alle deelnemers.


Onder de deelnemers waren ook enkele Berhgse Indiëveteranen. Op de foto zien we, gaande van links naar rechts:

  • Wim Leijzer: vierde van links in de voorste rij, met stropdas
  • Reint Welling: twee plaatsen verder naar rechts, maar dan in de achterste rij staat (alleen zijn hoofd is zichtbaar tussen twee mannen met bril)
  • Gerrit van Dijk: in de voorste rij met zijn pet in de hand, naast burgemeester Leppink (herkenbaar aan haar ambtsketen)
  • Joep Hessling: met zonnebril op de tweede rij tussen Van Dijk en de burgemeester
  • Henk Peters: in zijn donkere pak, rechtsachter de burgemeester.
  • Jan Banning met zijn vrouw: iets verder naar rechts, eveneens in donker pak
  • Flip Peeters: de linker van de twee mannen die op de voorste rij op de grond zitten
  • Bennie Elshof: de man rechts in de rolstoel

Veteranendag vanaf 2011

De Montferlandse Regionale Veteranendag heeft een vaste plaats gekregen op de gemeentelijke agenda. De gemeente streeft ernaar de dag elk jaar op een andere manier vorm te geven. Nadat de dag in 2011 en 2012 werd gevierd met een bijeenkomst in de Centrale Hal van Meulenvelden in Didam, trokken de veteranen in 2013 weer over de gemeentegrens voor een bezoek aan Bronbeek in Arnhem.

Gemeentenieuws deed met onderstaand bericht verslag van de viering in 2011.

Veteranendag 2011.JPG