Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Nijrolder, Johannes Bernardus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Pastoor Nijrolder.jpg

Johannes Bernardus Nijrolder was de derde pastoor van de parochie St. Jan de Doper in Kilder. Hij werd op 28 oktober 1882 geboren in Zieuwent als zoon van Johannes Bernardus Nijrolder en Grada Berendina Aagten.

Op 15 augustus 1909 werd Nijrolder tot priester gewijd door Mgr. Van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht, Hij was daarna assistent in Achterveld en vervolgens vanaf juli 1910 kapelaan in Klazienaveen. In november 1912 volgde zijn benoeming tot kapelaan in de Sint Lebuïnusparochie in Deventer. Daar kreeg hij in februari 1918 kapelaan Gerritsen als collega. Kapelaan Gerritsen was geboren in Kilder. Daar werd kapelaan Nijrolder in april 1926 benoemd tot pastoor als opvolger van pastoor Welling.

Op 7 mei 1926 werd hij ingehaald in zijn parochie. Vanuit Wehl, waar hij de nacht had doorgebracht, werd hij in een landauer naar Kilder gebracht. Al bij de spoorwegovergang in Wehl stonden ruiters op versierde paarden en wielrijders op versierde fietsen hem op te wachten. Op de parochiegrens verwelkomden kapelaan Paanakker en de leden van het kerkbestuur hem onder een ereboog. Hier ook stond de Schutterij Sint Jan in het gelid, omringd door talrijke bruidjes en schoolkinderen. Na aankomst in Kilder volgden enkele feestelijke handelingen voor de pastorie, waarna de deken van Terborg in de kerk de installatierede uitsprak. Hierna celebreerde pastoor Nijrolder een kort lof.

Pastoor Nijrolders jaren in Kilder vielen in een tijd van economische crisis, waarin drankmisbruik veelvuldig voorkwam. Als man met een groot sociaal gevoel heeft hij zich met veel energie ingezet voor de drankbestrijding. Voor dit doel heeft hij een Maria Vereeniging opgericht. In 1932 heeft hij het parochiehuis laten bouwen, een plaats van samenkomst waar de mensen niet in de verleiding konden komen alcohol te drinken. Pastoor Nijrolder heeft parochiehuis op 11 september 1932 na de hoogmis ingezegend.

Andere verenigingen waarvan pastoor Nijrolder (mede)oprichter was:

Als katholiek priester vond Nijrolder het belangrijk dat zijn parochianen De Gelderlander lazen en niet De Graafschapbode. Om dat te bereiken heeft hij de bezorger een fiets gegeven en er een aantal jaren zelfs voor gezorgd dat de carbidlamp gevuld was en er een tas met een belegde boterham aan het stuur hing.

Het 40-jarig bestaan van de parochie viel in de jaren van pastoor Nijrolder. Het jubileum werd op 24 juni 1926 groots gevierd. Op 27 november, de eerste zondag van de advent, werd op het kerkplein het Heilig Hartbeeld onthuld. De onthulling had al op 31 oktober, het feest van Christus Koning, moeten plaatsvinden, maar die dag was het zulk slecht weer dat de plechtigheid uitgesteld moest worden.

Ook het 50-jarig bestaan van de parochie in 1936 viel nog in de jaren van pastoor Nijrolders pastoraat. Twee jaar eerder, op 15 augustus 1934 had hij al zijn 25-jarig priesterjubileum gevierd.

Het portret door Jan Thus

Eind 1938 zou pastoor Nijrolder zijn twaalf-en-een-halfjarig jubileum in Kilder vieren. De parochianen waren al begonnen met de voorbereiding van een feestprogramma, dat op 6 november zou moeten plaatsvinden. Het bericht dat de pastoor voor die datum werd overgeplaatst naar Werkhoven, kwam dan ook als een onaangename verrassing. Het jubileumfeest op 6 november werd zo een afscheidsfeest op 27 oktober. Op die avond in het parochiehuis werd pastoor Nijrolder een portret aangeboden geschilderd door de kunstschilder Jan Thus.

De volgende dag, 28 oktober, zijn verjaardag, is pastoor Nijrolder naar zijn nieuwe standplaats vertrokken. Zijn opvolger was pastoor Van Weerdenburg.

Pastoor Nijrolder heeft nog dertien jaar in Werkhoven gestaan. Hij overleed op 7 september 1951 in Utrecht, 68 jaar oud, en werd begraven in Werkhoven. Zijn portret heeft nadien nog vele jaren in de sacristie in Werkhoven gehangen.

Uit dagblad Het Centrum van 27 april 1926
Uit het Utrechts Nieuwsblad van 10 juni 1938

Bronnen