Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Smeenk, Johannes Antonius Gerardus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Joh Smeenk uit Kilder werd geboren op 10 december 1925 als zoon van Theodorus Hedrikus Smeenk en Elisabeth Wilhelmina Lucassenen. Hij had vier broers en twee zussen.

Nederlands-Indië

Soldaat bij 3-2 RI

Smeenk, Johannes Antonius Gerardus.jpg

Johan (legernummer 25.12.10.054) staat vermeld bij de Indiëgangers in 100 Jaar "Sint Jan" Kilder. Hij was soldaat bij de 4e compagnie van het infanteriebataljon 3-2 RI, een onderdeel van de 3e Infanteriebrigadegroep van de 7 December-Divisie.

Nadat hij begin 1946 was gekeurd in Doetinchem en Amsterdam, is Joh op 16 mei van dat jaar opgekomen in de Krayenhoffkazerne in Nijmegen. Daar heeft 3-2 RI zijn opleiding gehad. Na terugkeer van het inschepingsverlof op 14 oktober 1946, werd het bataljon op 18 oktober in twee groepen per trein naar Rotterdam vervoerd. Kort na elkaar, om half elf en kwart voor twaalf 's morgens, kwamen de twee groepen daar aan. Het troepentransportschip Indrapoera lag al te wachten, en na een voorspoedige inscheping werden om vier uur 's middags de trossen gelicht en begon de reis naar Indië. Een maand later, op 16 november, was de aankomst in de haven van Batavia, Tandjong Priok.

De scheepskist van Joh Smeenk, waarin z'n spullen van Indonesië naar Kilder werden vervoerd. Het is een zoekplaatje, maar alles staat er op:
zijn naam, rang, legernummer, onderdeel en adres in Nederland; de naam van het schip en het ruim waar de kist werd gestouwd, en het embleem van de 7 December-Divisie.

Net als de rest van de 7 December-Divisie, is 3-2 RI altijd op West-Java gelegerd geweest. Joh heeft in Indië een dagboek bijgehouden, maar helaas is dat later bij een brand in zijn ouderlijk huis verloren gegaan, evenals zijn fotoalbum en andere soeveniers uit Indië. Het enige dat rest, is een enkele foto en zijn scheepskist. Kort voor zijn overlijden heeft hij puntsgewijs nog aantekeningen gemaakt over de tijd tot het einde van de 1e Politionele Actie, maar die kunnen jammergenoeg het dagboek niet vervangen.

De belevenissen van Joh zullen in grote lijnen vergelijkbaar zijn met die van Joseph Berendsen, die ook bij 3-2 RI diende, maar dan bij de 1e compagnie. Joh vermeldt in zijn aantekeningen dat hij in Batavia was gelegerd in het kampement Berenlaan, en dat hij er heeft gepatrouilleerd met Brits-Indische soldaten. Na vertrek uit Batavia was hij een tijdje ondergebracht in het paleis van Van Mook (de laatste Nederlandse landvoogd van Indië) in Buitenzorg (tegenwoordig Bogor). Dat was aan de konvooiweg, die verder via de Poentjakpas, Tjandjoer en Tjimahi naar Bandoeng leidde (zie de kaart op de pagina van Jospeh Berendsen).

Aan het begin van de 1e Politionele Actie is 3-2 RI als achterhoede achter andere eenheden aan naar Cheribon getrokken, een havenstad op de noordkust. Vandaaruit heeft 3-2 RI samen met 3-14 RI de actie "Zonneschijn" ondernomen. Die was zuidwaarts gericht en had als doelen Koeningan (dat door 3-14 RI werd bezet) en Tasikmalaja, het einddoel van 3-2 RI.

Voor verdere indrukken wordt naar het dagboek van Joseph Berendsen verwezen.

De thuisreis begon op 24 december 1949 met de Waterman. De aankomst in Rotterdam was op 15 januari 1950. Joh herinnerde zich, dat luitenant Van Heek ook in de bus naar Bergh zat.

Het bataljon moest 41 doden in Indonesië achterlaten.

Andere militairen van 3-2 RI

Zie ook

Gedenksteen Bleekman

Het artikel in de Gelderlander van 11 november 1993 over de plannen voor de gedenksteen

Joh nam het initiatief voor een gedenksteen in Kilder voor Willie Bleekman. Hij vond het pijnlijk dat er weinig tot geen aandacht en waardering was voor de jongens die in Indië hadden gediend. Het zat hem ook dwars dat er in Kilder niets was dat herinnerde aan Willie Bleekman. Vandaar dat hij in 1994 samen met zijn neef Gerard (een oomzegger) in actie kwam; er moest een gedenksteen komen. Na goedkeuring van de gemeente werd er samen met de andere Kilderse Indiëgangers, geld ingezameld onder de Kilderse bevolking. Na een eucharistieviering op zondag 1 mei 1994 werd de gedenksteen onthuld. Het was een plechtig en feestelijk gebeuren met veel eerbetoon. Onder de aanwezigen waren familieleden van Willie Bleekman alsmede Indiëveteranen en enkele hoogwaardigheidsbekleders binnen de vereniging van Indiëveteranen. De gedenksteen bevindt zich voor de kerk in Kilder, in het plantsoen nabij het H. Hartbeeld.

Bijzonderheden over de onthullingsceremonie staan op de pagina van Willie Bleekman.

Zijn verdere leven

Joh had hij vijf kinderen: een zoon en vier dochters. Hij overleed op 13 mei 2008.

Bronnen