Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Boetselaersborg

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
's-Heerenberg Boetselaersborg.JPG
Links de Boetselaersborg
Tekening Wiet Rutten

De eerste jaren

De havezate De Boetselaersborg, Het Kattenburg 6 in 's-Heerenberg, is sinds 31 januari 1967 een rijksmonument (monumentnummer 9272).

Het huis werd in 1550 gebouwd op fundamenten uit de 14e eeuw door Daem en Hector van den Bergh, bastaardzonen van Willem III van den Bergh en Liese Poer, herbergierster. Naar Daem, die landdrost van Bergh was, werd het huis Dorst Daemenhuis genoemd.

Aan de bouwheren herinnert de gevelsteen boven de oorspronkelijke ingang in de traptoren.

so men schreff MVC ende L in 't Gulden Jaer hebben Daem ende Hector van den Berghe b[astaard] gebrueder dyt werck doen maecken verwaer.
Psalm CXXVII: Waert dat die Here dat huys nyet en tymmerden soe arbeyden sy tevergeiffs dey daer an tymmeren.

Hector overleed in 1552, Daem in 1555. Volgens verschillende bronnen werd graaf Oswald II toen de eigenaar, maar aangezien hij in 1546 was overleden, kwam het huis in handen van graaf Willem IV.

Bezits- en bewoningsgeschiedenis

Hieronder volgt een lijst van eigenaren sinds de dood van Daem van den Bergh. Enkele bewoners die geen eigenaar waren, zijn door inspringen van de eigenaren onderscheiden. Zijn waren familieleden van de eigenaar of huurder.

Beeldmateriaal

Bronnen