Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Kastelen en Havezaten

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijna zestig huizen in het land tussen Rijn en Oude IJssel staan als oude havezaten vermeld in de literatuur. Het graafschap Bergh met zijn onderhorigheden leverde er een leeuwenaandeel van: 19 in Didam, 9 in Bergh en tevens 9 in Gendringen en Etten. Een havezate was een adellijk huis, dat zekere adellijke privileges bezat. Van ambt tot ambt bestond er enig verschil in de inhoud van deze privileges. Algemeen waren het bepaalde jacht- en visrechten binnen het territoir van het ambt, waarin een havezate gelegen was. De vrijheid van grondbelasting en inkwartiering werd wel overal gepretendeerd doch voor de havezaten in het graafschap Bergh en onderhorigheden in de 17e eeuw door het provinciaal bestuur niet erkend.

Havezaten en kastelen in Bergh

Kastelen buiten Bergh

Kastelen buiten Bergh die een binding met Bergh hadden.