Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Meijer, Antonius Norbertus Maria

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Organisator en bouwer

Antonius Norbertus Maria Meijer werd geboren te Zwolle op 26 april 1867 als zoon van Wilhelmus Antonius Meijer en Maria Johanna Wendholt.

Hij was de achttiende pastoor na de Reformatie toen hij in 1921 pastoor de Graaff opvolgde in Zeddam. Hij was een knap organisator, waardoor onder zijn pastoorschap het organisatieleven in de parochie tot grote bloei kwam. Zo was hij in 1925 een van de oprichters van de Harmonie Kunst na Arbeid. Voor de vele organisaties liet hij het Parochiehuis bouwen, dat hij op 17 juli 1932 plechtig opende.

Een van zijn eerste daden was de verwezenlijking van de langverwachte r.-k. jongensschool, die op 4 september 1922 werd ingewijd door deken Derksen van Terborg. Ook stichtte hij de Zeddamse Huishoudschool.

In 1923 heeft het kerkbestuur van Zeddam de openbare lagere school in Braamt overgenomen van de gemeente Bergh. Op 3 mei 1923 wijdde pastoor Meijer het gebouw in als rooms-katholieke school.

Op 15 augustus 1932, bij de viering van zijn 40-jarig priesterfeest, kreeg pastoor Meijer van de ABTB een zilveren kelk ter waarde van 600 gulden. Deze kelk werd na zijn dood eigendom van de parochie. Tien jaar later, bij viering van zijn 50-jarig priesterfeest, werd het Pastoor Meijer Fonds gesticht. Pastoor Meijer droeg zelf een flinke som geld bij aan dit fonds, waaruit studiebeurzen voor priesterstudenten werden betaald.

Hij stond in het telefoonboek van 1935 met telefoonnummer 28.

Op 3 augustus 1938 heeft hij de fundamenten van de nog te bouwen Mariakapel in Vethuizen gewijd.

De Tweede Wereldoorlog

Tijdens Meijers pastoraat werden op 21 janurari 1943 op last van de Duitsers de kerkklokken uit de Sint Oswalduskerk gehaald. Meijer durfde zich niet tegen deze klokkenroof te verzetten uit angst voor represailles tegen de bevolking van Zeddam, maar zijn parochiaan Theo Pas heeft er alles aan gedaan de klokken te behouden. Bij gebrek aan medewerking van de pastoor, stond hij uiteindelijk machteloos. Wel is het hem door een list gelukt een kleinere klok die de Duitsers elders hadden gevorderd, te bemachtigen en in de kerktoren te hangen. Deze klok is na de oorlog, toen Zeddam nieuwe klokken kreeg, aan de nieuwe kerk in Braamt gegeven.

In het notulenboek van het kerkstuur schreef pastoor Meijer het onderstaande over de bevrijding van Zeddam.


In memoriam: nacht 31 maart op 1 april: zaterdag 1945

Het was 'n vreselijke nacht: toen werden de Duitsers door de Canadezen weggejaagd. De hele 'Goede Week' hadden de hoofdwegen onder vuur van de Canadezen en Engelsen gelegen. Doch die nacht werd vreselijk. We hadden al verschillende nachten en gedeeltelijk overdag in de kelders doorgebracht, doch in die nacht leek het erop, dat alles in elkaar zou storten. Gelukkig werd ons leven en de pastorie in zijn geheel gespaard, -wel alle ruiten stuk - tal van pannen van het dak - overal granaatsplinters.
De kerk bracht het er slechter af. Gelukkig werd het gebouw niet vernield, wel grote schade toegebracht: - alle ramen stuk - gaten in het dak en muren - een gewelf in de toren stuk. Doch het meubilair, altaar etc. gespaard. - Grote schade aan kerk, pastorie, scholen en andere eigendommen van de kerk. De schade werd als volgt begroot:

R.K. kerkgebouw: f 3.738,-; R.K. pastorie f 1.910,-
R.K. jongensschool met inventaris: f 16.4000,-
Parochiehuis: f 3.000,-; Huishoudschool: f 1.200,-
Meisjesschool met inventaris: f 7.165,-
Padevoort-klooster met inventaris: f 975,-
Woonhuis Tap: f 2.900,-; woning meester Helmes: f 1.8000,-
Woning Frederiks: f 900,-; kerkhof: f 775,-

Totale schade 8 augustus opgenomen: f 75.680,-


De afscheiding van Braamt

Tijdens het pastoraat van pastoor Meijer groeide het aantal parochianen zodanig dat het kerkgebouw te klein werd en de zielzorg in de zeer uitgestrekte parochie ook moeilijker werd. Pastoor Meijer bevorderde dan ook ten zeerste de stichting van de nieuwe parochie Braamt. Hiertoe werd in 1946 bouwpastoor Te Riele benoemd, waarna de nieuwe parochie in 1949 officieel werd afgescheiden.

Pastoor Meijer heeft de oprichting van de parochie Braamt niet meer meegemaakt. Hij overleed op 13 januari 1947 op 79-jarige leeftijd en werd begraven op de r.-k. begraafplaats in Zeddam. Hij werd opgevolgd door pastoor Braam.

Bronnen