Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Hofstraat, Joannes Wilhelmus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
J.W. Hofstraat (2).jpg

Vondeling

Johannes Wilhelmus Hofstraat werd op 23 december 1868 als vondeling aangetroffen in de Hofstraat in 's-Heerenberg. Zijn "geboorteakte", die hieronder is afgebeeld, vermeldt hierover enige bijzonderheden. De tekst luidt:

Heden den vier en twintigsten december achttien honderd acht en zestig, is voor ons Carolus van Hugenpoth Burgemeester en Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Bergh, Provincie Gelderland, verschenen Nicolaas Beerthuijs, vinder en aanvankelijke verpleger van het na te melden kind, oud een en veertig jaren, van beroep schoenmaker, woonachtig in deze gemeente, welke verklaarde dat door hem gekleed in een wit hemd en een paars borstrokje, gewikkeld in oude wolle en linnen doeken waarvan een gemerkt G.15 en een ander W.G.60 waarop gespeld was, een papier waarop geschreven stond. A.H. Alle jahre heft dat kind 500 gülden betragt mar gut bewaren et kind, zonder verdere kenteekenen, op den stoep voor het huis van Johannes Wilhelmus Went slager in de Hofstraat № 37 te 's-Heerenberg op den drie en twintigsten december achttien honderd acht en zestig, des morgens ten half zeven uren, is gevonden een kind van het mannelijk geslacht naar gissing oud acht dagen, welk kind zal genaamd worden Joannes Wilhelmus Hofstraat en voorlopig verblijven bij Petrus Johannes Derksen mandenmaker № 130 's-Heerenberg. Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Wilhelmus Gerhardus Tervoert oud acht en dertig jaren, van beroep zadelmaker en Petrus Johannes Derksen oud vier en dertig jaren, van beroep mandenmaker beide woonachtig in deze Gemeente, en na voorlezing onderteekend met den aangever en de getuigen.
(vier handtekeningen)

Zijn voornamen zijn dezelfde als die van slager Went, op wiens stoep hij gevonden werd. Zijn achternaam is de straat waar hij gevonden werd. Gespeculeerd werd dat pastoor Nales de vader was.

Zijn levensloop

Uit de inschrijvingen in het bevolkingsregister is op te maken dat Hofstraat bij Derksen is opgegroeid. Hij was nog net geen tien jaar oud toen zijn stiefvader op 5 november 1878 overleed, maar blijkbaar is hij verder door zijn stiefmoeder grootgebracht. Zij overleed op 10 december 1890, toen Hofstraat al volwassen was.

Op 1 mei 1889 werd hij als timmerman ingeschreven op het adres van timmerman Gerrit Jan Boesveld. Blijkbaar was het de bedoeling dat Boesveld het timmerbedrijf zou overnemen, want op 17 februari 1890 vertrok Boesveld met zijn gezin naar Ruhrort, nu een stadsdeel van Duisburg.

In 1911 had Hofstraat een aannemersbedrijf aan de Zeddamseweg 51 (voorheen B271). In december 1941 trok hij zich terug uit het bedrijf en werd opgevolgd door zijn zoon Jan Peter.

Later was op dit adres Taxibedrijf Bronkhorst gevestigd.

In de Tweede Wereldoorlog heeft hij met zijn vrouw Gesina Spekking gevangen gezeten, omdat ze het onderduikadres van hun zoon Wim niet wilden verraden.

Hofstraat overleed in 1960.

Huwelijken en kinderen

Uit De Graafschapbode van
22 mei 1931

Hij trouwde op 21 maart 1890 met Johanna Rulof, geboren 15 december 1868 in 's-Heerenberg als dochter van Jan Willem Rulof en Johanna Fichter. Zij was een nicht van Hendrikus Franciscus Rulof, de vader van de ziener Jeus Rulof.

Zijn kinderen uit dit huwelijk waren:

  • Johannes Wilhelmus, geboren op 5 september 1890. Hij trouwde op 8 september 1920 in Wisch met Frieda Wolf. Hij overleed op 12 juli 1970 in Roermond.
  • Johanna Aleida
  • Jan Peter
  • Wilhelmina, geboren op 1 juni 1896. Zij trouwde op 20 april 1920 in 's-Heerenberg met Willem van Dokkum.
  • Dochter, doodgeboren op 1 april 1899
  • Aleida, geboren op 27 december 1900. Zij trouwde met C. Schrik en emigreerde naar Amerika.
  • Cornelia Carolina, geboren op 6 november 1902. Zij trouwde op 5 mei 1924 in 's-Heerenberg met Johan Albrecht Godfried Minkhorst. Zij overleed op 7 juli 1995.

Zijn vrouw Johanna Rulof overleed op 5 januari 1906, 37 jaar oud, waarna hij op 19 mei 1906 hertrouwde met Gesina Spekking. Zij was op 3 maart 1881 geboren in 's-Heerenberg als dochter van Derk Spekking en Hendrika Gesiena Henrietta Wanrooij.

Zijn kinderen uit dit huwelijk waren:

Met Gesina Spekking mocht hij in 1956 zijn gouden huwelijksfeest vieren. De plaatselijke correspondent van een krant schreef hierover:

Op zaterdag 19 mei a.s. hoopt het echtpaar J.W. Hofstraat – G.Hofstraat-Spekking haar 50-jarig huwelijksfeest te herdenken. Ondanks hun hoge leeftijd mogen beide oudjes zich in een goede gezondheid verheugen. Het zal het gouden echtpaar op de feestdag wel niet aan belangstelling ontbreken. In Hotel Molenpoort bestaat van half vier tot half vijf nog gelegenheid om het echtpaar geluk te wensen.

Beeldmateriaal


Bronnen