Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Straten

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Deze pagina geeft een lijst van straten, wegen, paden en lanen in de gemeente Bergh.

Veel wegen in de gemeente Bergh bestaan al eeuwenlang. Ze hebben niet allemaal altijd hetzelfde verloop gehad, maar op de kaart van Christiaan 's Grooten uit 1573 is bijvoorbeeld de Oude Doetinchemseweg al te herkennen.

Op een militaire stafkaart uit omstreeks 1860 is duidelijk de zessprong te zien waar in Zeddam ook nu nog de Oude Doetinchemseweg, de Vinkwijkseweg en de Padevoortse Allee elkaar kruisen.

Tijdens de ruilverkaveling zijn in het buitengebied veel wegen rechtgetrokken of verlegd, en in een aantal gevallen zelfs (ten dele) verdwenen of juist toen pas ontstaan. De kaartjes op de pagina Ruilverkaveling geven hiervan een paar voorbeelden, zoals de verlegging van de Eerlandsestraat en het ontstaan van de Reefweg.

In het verleden waren vooral de buitenwegen in de winter en bij nat weer moeilijk begaanbaar. Toen de inwoners van Azewijn een eigen kerk wilden bouwen, vroegen zij in 1817 toestemming van koning Willem I. In hun rekwest stelden zij dat de kerk in Zeddam weliswaar ver weg was, maar dat de voornaamste moeilijkheid was den lagen zwaren kleiweg derwaarts, welke niet alleen den geheelen winter, maar zeer dikwijls ook een groot gedeelte der andere Seizoenen meer of minder onbruikbaar is. Deze weg volgde ongeveer het tracé van de huidige Ompertsestraat en Terborgseweg. (Zie Old Ni-js nr. 49, blz. 80)

Een functie die de wegen, of beter gezegd de wegbermen inmiddels verloren hebben, is die van weidegrond voor het vee. In 1839 bijvoorbeeld stelden de bewoners van Azewijn een reglement op voor het weiden van vee op "gemene gronden", waartoe ook de wegbermen behoorden. Elke huis kreeg het recht daar vanaf 1 mei twee koeien of twee paarden of drie éénwinters in te weiden. (Zie Old Ni-js 49, blz 95-97).

Ben Herfkens maakte eerder aantekeningen over de wegen rondom Zeddam.

Nummering

Het huidige systeem van straatnamen en huisnummers in Bergh is pas in de periode van 1950 t/m 1960 doorgevoerd. De plannen hiervoor werden in 1949 besproken. Daarvoor bestonden verschillende systemen van huisnummers per stad, kerkdorp en buurtschap. Zo waren er in 1895 in 's-Heerenberg 395, in Stokkum 89, in Lengel 68, in Beek 107, in Loerbeek 40, in Zeddam 108, in Vinkwijk 38, in Vethuizen 22, in Braamt 89, in Kilder 132, in Wijnbergen 85, in Groot Azewijn 82 en in Klein Azewijn 16 huisnummers. In totaal waren toen dus blijkbaar 1262 huizen in Bergh. John Thoben heeft hierover in De Wegwijzer van 16 oktober 1986 een artikel geschreven onder de kop: Nummers.

Straten, wegen, paden en lanen

Categorie: Straten

Bergh

Categorie:Rijks- en provinciale wegen Bergh

Azewijn

Categorie: Straten Azewijn

In Azewijn is het stratenpatroon in 1969 met de voltooiing van de ruilverkaveling ingrijpend gewijzigd. Daarmee zijn er in dat jaar de straatnamen veranderd, verdwenen of juist ontstaan. Sindsdien zijn er door nieuwbouw nog meer straten bijgekomen.

Tegenwoordige straatnamen

Verdwenen straatnamen

Beek

Categorie: Straten Beek

Alle straten van Beek staan in Het Kerspel Beek in de Liemers (voor zover zij bestonden bij het verschijnen van dit boek). Daarin staan ook de jaartallen wanneer de huizen in genoemde straten gebouwd zijn.

Tegenwoordige straatnamen

Verdwenen straatnamen

Bergherbos

Categorie: Wegen Bergherbos

Braamt

Categorie: Straten Braamt

Byvanck

Categorie:Lanen Byvanck

Op landgoed De Byvanck hebben meerdere lanen een naam. Dit zijn echter geen officiële straatnamen. Klik op de Categorie voor een overzicht.

's-Heerenberg

Categorie: Straten 's-Heerenberg

Tegenwoordige straatnamen

Verdwenen en niet officiële straatnamen

Kilder

Categorie: Straten Kilder

Tegenwoordige straatnamen


Verdwenen straatnamen

Lengel

Categorie: Straten Lengel

Tegenwoordige straatnamen


Verdwenen en niet officiële straatnamen

Loerbeek

Categorie: Straten Loerbeek

Alle straten van Loerbeek staan genoemd in het boek Het Kerspel Beek in de Liemers. Daarin staan ook de jaartallen wanneer de huizen in genoemde straten gebouwd zijn.

Tegenwoordige straatnamen


Verdwenen straatnamen

Stokkum

Categorie: Straten Stokkum

Tegenwoordige straatnamen


Verdwenen straatnamen

Vethuizen

Categorie: Straten Vethuizen

Tegenwoordige straatnamen

Verdwenen straatnamen

Vinkwijk

Categorie: Straten Vinkwijk
Raadsbesluit van 25 juni 1969: De plaatsnaam Vinkwijk vervalt en er komen straatnamen. Vinkwijk bestaat als zodanig niet meer en valt qua postcodes onder Zeddam.

Tegenwoordige straatnamen


Verdwenen straatnamen

Wijnbergen

Categorie: Straten Wijnbergen

Tegenwoordige straatnamen


Verdwenen straatnamen

Zeddam

Categorie: Straten Zeddam
Zie ook de wegen rondom Zeddam.

Tegenwoordige straatnamen

Verdwenen straatnamen

Straten buiten Bergh

Categorie:Straten buiten Bergh

Buiten Bergh zijn meerdere straten die vernoemd naar personen die een binding met Bergh hadden. Ze zijn te vinden in Nederland, Duitsland en België.

Klik op de Categorie voor een overzicht.